Kahit ang Ulan (Even the Rain)

9 Mar

Kahit ang ulan

Even the rain. 

Kahit ang ulan

Even the rain.

Nanakawin nila kahit ang ulan

They will steal even the rain.

Hindi ka ba natatakot?

Do you not fear

Na nanakawin nila kahit ang ulan?

That they will steal even the rain?

Mas higit pa sa pagnanakaw ni Juan ng apoy mula sa mga diyos

More than man stealing fire from the gods

Ninakaw ng mga diyos ang tubig mula sa bayan.

The gods have stolen water from the people.

Nilagyan nila ng mga bakod ang mga lawa

They put fences around the lakes

At ang mga ilog

And the rivers

At sinabi nila na wala tayong karapatang uminom mula sa mga ilog at lawa na ito.

And said that it was not ours to drink from.

Kaya’t inantay natin ang ulan

We waited for the rain

At nilabas ang ating mga dila

And held out our tongues

Uhaw at tigang

Parched and thirsty.

Tinutukan nila ng mga balisong ating mga leeg

And they held a knife to our throats

Pinagbawalan tayong uminom

And told us not to drink.

At sa huli

That in the end,

Nilagyan nila ng buwis ang tubig

The water was taxed.

At sa huli

In the end,

Kahit ang ulan

Even the rain

Kahit ang ulan

Even the rain

Ay ninakaw

Was stolen.

Tantohin mong kahit nagdala ka ng armas o hindi upang lumaban

And know that whether you had taken up arms or not.

Nanakawin nila ang lahat

They will steal everything from you

Kahit ang ulan

Even the rain.

Kaya sinasabi namin sa inyo:

So we say to you:

Magdala ka ng armas

Take up arms

At lumaban ka

And fight.

Magdala ka ng armas

Take up arms,

At iyong mga bala

With your bullets,

Na gawa mula sa boses ninyo

Made of your voice,

Na gawa mula sa kamao ninyo

Made of your fists.

Magdala ka ng armas

Take up arms,

Dahil nanakawin nila

Because they will steal

Kahit ang ulan

Even the rain.

 

 

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: